NASZE BADANIA

teren badawczy w Łebie  |  teren badawczy w Lęborku  |  powrót do strony głównej

TEREN BADAWCZY W ŁEBIE

Wyniki badań 2 próbek wody popranych z rzeki Łeby w Łebie w latach 1999 - 2001

Rok Próba wody nr azotany [mg/l N] fosforany [mg/l PO4]

1999

1 0,27 0,14
2 0,18 0,17

2000

1 0,3 0,1
2 0,3 0,07

2001

1 10 [mg/l (ppm)] 0 [mg/l (ppm)]
2 10 [mg/l (ppm)] 0 [mg/l (ppm)]

Woda po względem fizyko-chemicznym w badanym zakresie odpowiada wymaganiom klasy II czystości wód. 

 

Wyniki badań stopnia zanieczyszczenia odpadami stałymi 2 km odcinka plaży w Łebie (mapa)

Rok Opakowania
szklane plastikowe metalowe (puszki) papierowe

1999

23 30 29 39

2000

19 99 12 54

2001

16 24 18 82

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdziliśmy brak obecności pojemników z substancjami ropopochodnymi i plam oleju. Największe ilości odpadów stanowią śmieci pozostawione przez turystów. Wśród nich dominują tworzywa sztuczne w postaci woreczków foliowych, opakowań po napojach. Stwierdziliśmy także sporą ilość opakowań papierowych, metalowych i szklanych. Na zanieczyszczenie plaży składają się również naturalne elementy np. fragmenty roślinności morskiej. Nie spotkaliśmy martwych organizmów zwierzęcych.

1999 rok

  
Olimpia, Karolina, Kamila sprawdzają, czy w kanistrze znajdują się substancje ropopochodne
       
       
       

Łukasz i Piotr odnotowują każde znalezisko w ankietach

   
   

2000 rok

     
Grupa Krystyny Wudniak i Jolanty Kozłowskiej na badaniach w Łebie
  
  
  

Wśród odpadów dominują tworzywa sztuczne

2001 rok

Elżbieta Chudziaszek ze swoją grupą z kl. II TO
   
   
   

Ania, Ewa, i dwie Emile oglądają morsztyn

 

 

TEREN BADAWCZY W LĘBORKU

Wyniki badań 2 próbek wody popranych z rzeki Łeby w Lęborku w latach 1999 - 2001

Rok Próba wody nr azotany [mg/l N] fosforany [mg/l PO4]

2000

punkt poboru wody - Mosty (*) 0,8 0,22

punkt poboru wody - Żelazkowo (*)

0,8 0,49

2001

1 10 [mg/l (ppm)] 0,5 [mg/l (ppm)]
2  10 [mg/l (ppm)] 0,5 [mg/l (ppm)]

(*) - dane uzyskane, dzięki uprzejmości Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku

Woda po względem fizyko-chemicznym w badanym zakresie odpowiada wymaganiom klasy II czystości wód. 

 

Wyniki badań stopnia zanieczyszczenia odpadami stałymi 3 km odcinka brzegów rzeki Łeby w Lęborku (mapa)

Rok Opakowania
szklane plastikowe metalowe (puszki) papierowe

2000

38 32 24 135

2001

13 124 14 95

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji nie stwierdziliśmy obecności pojemników z substancjami ropopochodnymi i plam oleju. Największe ilości odpadów stanowią opakowania plastikowe i papierowe, a także woreczki foliowe i resztki pokarmów.

2000 rok

Uczniowie z kl. II TO prowadzący badania zanieczyszczenia brzegów rzeki Łeby w Lęborku
   
  
  

Rodzaj i ilość odpadów znalezionych podczas obserwacji uczniowie notują w ankietach

  
  

  2000 rok

Jolanta Kozłowska z młodzieżą z kl. III TO na obserwacji zanieczyszczeń brzegów rzeki Łeby w Lęborku
  
  
  

Karolina, Kasia, Ewelina i Damian badają próbkę wody
 z rzeki Łeby  teren badawczy w Łebie  |  teren badawczy w Lęborku  |  powrót do strony głównej

Copyright © by Jolanta Kozłowska & Maciej Kozłowski