SOCRATES COMENIUS (Europejski Projekt Edukacyjny)

powrót do strony głównej

 

1 marca 1998 roku Polska uzyskała możliwość uczestnictwa w programie Unii Europejskiej Socrates Comenius. Program ten wspiera rozwój współpracy w dziedzinie edukacji. Zwiększa możliwości zdobywania informacji na temat innych państw europejskich, rozwija poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przygotowania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie

Obecnie w programie Comenius uczestniczy 15 państw członkowski Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Szwecja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein. Od marca 1998 kraje, które podpisały układ o stowarzyszeniu z Unią Europejskią (Polska, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia i Słowenia) oraz Cypr

WARUNKI UCZESTNICTWA SZKOŁY W PROGRAMIE SOCRATES COMENIUS

Warunkiem uczestnictwa szkoły w programie Socrates Comenius było stworzenie grupy składającej się z co najmniej trzech szkół z różnych krajów Unii Europejskiej i szkół z maksymalnie dwóch różnych krajów stowarzyszonych.

W celu ułatwienia szkołom znalezienie partnerów do realizacji programu, Agencje Narodowe Programu Comenius zorganizowały grupowe wizyty przygotowawcze, na które zaproszono nauczycieli z kilku krajów europejskich. Polska Agencja Narodowa we współpracy z dawnym kuratorium w Toruniu i Bydgoszczy gościła Szwedów, Duńczyków, Niemców, Austriaków i Irlandczyków na seminarium kontaktorym w Tucholi w 1998 roku.

Na tym właśnie spotkaniu nauczycielka z naszej szkoły Anna Rombalska nawiązała kontakt z panią Barbro Bostrom (kurator oświaty z Landskrony w Szwecji), która zaprosiła ją do swego kraju na wizytę przygotowawczą w celu zgłoszenia naszej szkoły do projektu.

Spotkanie to zaowocowało poznaniem przyszłych szkół partnerskich (ze Szwecji, Francji, Niemiec i Polski) oraz opracowaniem przez nauczycieli tych szkół, celów do realizacji programu o tematyce ochrony środowiska pod hasłem "Morze, które łączy". Koordynatorem programu została pani Barbro Bostrom ze Szwecji

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W
PROGRAMIE SOCRATES COMENIUS

  • SANDAKERSKOLAN                                    

  • GESCHWISTER SCHOOL GYMNASIUM    

  • VORU KREUTZWALD GYMNASIUM

  • XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

-   Szwecja, Landskrona (szkoła koordynująca program)
-   Niemcy, Wismar
-   Estonia, Voru
-   Polska, Gdańsk
-   Polska, Lębork

       

 

CELE PROJEKTU

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI PRZEZ MŁODZIEŻ

powrót do strony głównej

Copyright © by Jolanta Kozłowska & Maciej Kozłowski