SPOTKANIA ROBOCZE Z PARTNERAMI

powrót do strony głównej

czerwiec 1999 roku -  odbyło się w naszej szkole spotkanie nauczycieli ze Szwecji z dyrekcją szkoły i władzami lokalnymi, której celem było zapoznanie się ze szkołą, gronem pedagogiczną i młodzieżą biorącą udział w projekcie. Koordynatorzy złożyli wizytę u burmistrza miasta, zwiedzili Lębork i Łebę.

październik 1999 roku - spotkanie robocze wszystkich uczestników projektu w Gdańsku i Lęborku. Dokonano prezentacji grup młodzieży Programu Socrates ze szkół partnerskich. Przedstawiono wyniki badań zanieczyszczenia terenów badawczych oraz wyznaczono zakres działań na następny rok.

październik 2000 roku - spotkanie robocze delegacji nauczycieli szkół partnerskich w Wismarze (Niemcy), na którym podsumowano działalność programu w latach 1999 i 2000. Zaplanowano działania na następny rok.

Dyrektorzy szkół polskich z koordynatorem i nauczycielami  ze Szwecji
 
 
 

Koordynator programu Barbro Bostrom

 
 
 
Jolanta Kozłowska i Wiesława Zarzycka podczas referatu
   
  
  

Zwiedzanie starówki Wismaru
  
  
  

Zwiedzanie nowoczesnej biblioteki miejskiej w Wismarze


 

październik 2001 roku - spotkanie robocze w Voru (Estonia), na którym podsumowano trzyletni okres działalności programu i zaplanowano działania na następny rok.

 

W spotkaniu wzięły udział A. Zajączkowska i E. Chudziaszek
 

Elżbieta Chudziaszek podczas prezentacji

 

maj 2002 roku - spotkanie robocze w Landskronie (Szwecja), na którym podsumowano trzyletni okres działalności programu oraz nauczyciele mieli możliwość poznania systemu edukacji w Szwecji

 

Wizyta w ośrodku pomocy bezrobotnym

Z Barbro Bostrom przed Urzędem Miejskim w Karlskronie

Wizyta w Sandakerskolan w Landskronie

 

powrót do strony głównej

Copyright © by Jolanta Kozłowska & Maciej Kozłowski